Srovnání nabídek povinného ručení

Hasičská vzájemná pojišťovna

 
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. byla založena v roce 1900 a je jedním z nejstarších pojišťovacích ústavů v Evropě. V roce 1992 byla její činnost obnovena Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska.
HVP, a.s. nabízí pojišťovací produkty širokému okruhu klientů, fyzickým i právnickým osobám v oblasti životního i majetkového pojištění. Podporuje protipožární prevenci a činnost sborů dobrovolných hasičů na území České republiky.
 
Přináší výhodu spojení povinného ručení a havarijního pojištění na jedné pojistné smlouvě s možností připojištění dalších nebezpečí. S Autopojištěním máte jistotu, že ať už se vám na cestách přihodí cokoliv, bude možné hradit škodu buď z jednoho, nebo druhého pojištění.
Výhody:
výrazné rozšíření asistenčních služeb,
u fyzických osob přenos bonusu až na 5 vozidel,
možnost uzavřít povinné ručení nebo havarijní pojištění samostatně.
Slevy:
za komplexnost (povinné ručení a havarijní pojištění zároveň),
za roční platbu,
pro členy SDH,
pro držitele průkazu ZTP.
 
Povinné ručení je zákonné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. Tato povinnost je dána zákonem č. 168/1999 Sb., vztahuje se na všechna vozidla pohybující se po veřejných komunikacích a kryje škody způsobené třetí osobě provozem vozidla.
Pojištění uzavřené v ČR je platné také v zahraničí  a vztahuje se na:
škody na zdraví nebo usmrcením,
škody vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci,
škody, které mají povahu ušlého zisku,
účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením pojištěného.
Varianty:
STANDARD
limit plnění pro škodu na zdraví nebo usmrcení: 35 mil. Kč,
limit plnění pro věcnou škodu a ušlý zisk: 35 mil. Kč,
základní administrativně právní a technická asistence,
úrazové pojištění posádky vozidla.
NADSTANDARD
limit plnění pro škodu na zdraví nebo usmrcení: 70 mil. Kč,
limit plnění pro věcnou škodu a ušlý zisk: 70 mil. Kč,
základní administrativně právní a technická asistence,
úrazové pojištění posádky vozidla,
první škoda bez vlivu na bonus.
Připojištění:
pojištění čelního skla nebo všech skel vozidla (osobní automobily),
proti živlu a střetu se zvěří,
dodatkové asistenční služby.
Slevy:
bonus až 60 %,
sleva pro držitele průkazu ZTP,
sleva pro dobrovolné hasiče,
sleva pro vozidla SH ČMS,
sleva za roční platbu.
 
Havarijní pojištění začíná tam, kde končí povinné ručení – chráníte si jím totiž vlastní vozidlo. Není sice zákonem nařízeno, ale je výbornou ochranou před škodami, které Vám mohou provozem vozidla vzniknout.
Pojištění je platné na území Evropy a lze je sjednat na:
osobní vozidla používaná pro osobní či služební potřeby,
nákladní vozidla,
pracovní stroje,
traktory,
přívěsy (obytné i nákladní).
Základní pojištění:
střet, náraz,
požár, výbuch, přímý úder blesku, pád předmětu, povodeň, záplava, krupobití a vichřice.
Doplňkové pojištění:
odcizení,
věci mimořádné výbavy,
zavazadla a věci osobní potřeby, včetně věcí sloužících k podnikání,
úraz dopravovaných osob,
čelní sklo (osobní automobily),
vandalismus,
dodatková asistenční služba.
Pojištění zahrnuje základní asistenční služby (AXA Assistance), které zajišťují technickou a administrativně-právní asistenci na území ČR a Evropy.
Spoluúčast se sjednává v rozsahu od 2.000 Kč do 20.000 Kč.
V případě pojistné události uhradíme náklady do výše sjednané pojistné částky, pojistná událost je vyřizována vždy rychle a korektně.
 
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
Generální ředitelství
Římská 2135/45
120 00 Praha 2
tel: 222 119 111
fax: 222 514 412
e-mail: info@hvp.cz
hlášení pojistné události: skody@hvp.cz
Infolinka: 844 114 411
Identifikátor datové schránky: 3ncedf2

Volejte 777 660 877, sjednáváme všechny druhy pojištění nahoru  |  vytisknout stránku