Srovnání nabídek povinného ručení

Triglav


Triglav pojišťovna  působící na našem trhu od roku 2000 poskytuje pojistnou ochranu v oblasti pojištění vozidel, pojištění podnikatelů a občanského pojištění.

Svým klientům nabízí:

Triglav pojišťovna, a.s. nepoužívá u povinného ručení žádnou segmentaci, tzn. že nepřihlíží k věku pojistníka, k místu jeho bydliště či ke stáří vozu. Pro všechny klienty platí stejné sazby bez rozdílu.
 • Možnost připojištění skel vozidla bez spoluúčasti, pojištění nákladů na zapůjčení náhradního vozidla.
 • Nadstandartní bonus za bezeškodní průběh předchozího pojištění – sleva až 60%

Produkty

Triglav pojišťovna nabízí pouze jednu variantu  limit plnění 50/50mil.Kč pro škody na majetku a škody na zdraví či usmrcením.

V rámci pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla získáte zdarma:
 • úrazové pojištění řidiče, pojistné částky: 50.000,- Kč pro případ smrti 100.000,- Kč pro případ trvalých následků úrazu
 • pojištění právní ochrany pojištěného s limitem 30.000,- Kč
 • nadstandardní asistenční službu na území ČR a Evropy.
Navíc získáte:
 • bonus až 60% za bezeškodní průběh, získání prvního bonusu již od 12 měsíců rozhodné doby, 
 • možnost převodu bonusu na rodinného příslušníka v rámci naší pojišťovny
 • přiznání bonusu na všechna vozidla jednoho pojistníka
 • při sjednání roční platby a následně způsobené škody do 20.000,- Kč není odebírán bonus za bezeškodní průběh

Asistenční služby

motocykly, osobní automobily, nákladní a přípojná do 3,5t - s objemem do 2500 ccm
vozidla do 3,5t s objemem nad 2500 ccm
vozidla nad 3,5t

Připojištění

 • Pojištění nákladů na zapůjčení náhradního vozidla
 • Pojištění skel vozidla

Pojištění nákladů na zapůjčení náhradního vozidla


Toto doplňkové pojištení lze sjednat pouze pro vozidla kategorie M1, N1.
Pojištení se vztahuje na úhradu půjčovného (nikoli pohonných hmot a náplní, mytí a čištení,
parkovného, úhradu ujetých kilometrů a jiných nákladu spojených s provozem náhradního vozidla) za zapůjčení náhradního vozidla stejné kategorie a stejné nebo nižší třídy jako vozidlo uvedené v pojistné smlouvě během opravy tohoto vozidla v případě pojistné události, vzniklé na území České republiky při havárii, živelní událostí nebo vandalizmem. Podmínky pro poskytnutí
pojistného plnění jsou uvedeny ve smluvním ujednání ke škodovému pojištení vozidel.
Nárok na úhradu pujčovného začíná dnem předání vozidla do opravy uvedeným v zakázkovém listě, a končí dnem, ve kterém bylo možno opravené vozidlo převzít. Pojištovna akceptuje
maximální denní půjčovné 1.200,- Kč bez DPH pro plátce DPH a 1.200,- Kč vč. DPH pro
neplátce DPH.
Pojistná částka (horní hranice pojistného plnění) činí 18.000 Kč,
roční pojistné je stanoveno na 1.500 Kč.
Pojištení se sjednává bez spoluúčasti

Pojištění skel vozidla

Pojištení se vztahuje na úhradu nákladu na opravu nebo výměnu poškozených nebo zničených
obvodových skleněných výplní karoserie vozidla uvedeného v pojistné smlouve, sloužících
k výhledu z vozidla (dále jen „okna“), jejichž technická zpusobilost byla schválena príslušným orgánem Ministerstva dopravy ČR.
Pojistná nebezpečí jsou: poškození nebo zničení skel v důsledku jakékoliv nahodilé skutečnosti.
Pojištení se nevztahuje na strešní okna, na boční a zadní okna autobusů a trolejbusů , na předměty s okny jakýmkoliv zpusobem spojené s výjimkou kompletu dodávaného
výrobcem a na škody vzniklé na jiných částech vozidla v souvislosti s poškozením nebo zničením oken.
Podmínky pro poskytnutí pojistného plnění jsou uvedeny ve smluvním ujednání ke škodovému
pojištení vozidel.
Pojištovna u tohoto druhu doplňkového pojištění neumožnuje likvidaci pojistných událostí
rozpočtem předpokládaných nákladů na opravu nebo výměnu oken. Pojištovna neposkytne
plnění, pokud oprava není doložena účetním dokladem vystaveným osobou oprávněnou
podnikat v daném oboru.

Pojistná částka a roční pojistné za pojištění skel vozidla:

Pojistná částka v Kč Roční pojistné v Kč
5.000 590,-
10.000 1.000,-
15.000 1.200,-
30.000 2.000,-
100.000 16.000,-

Pojistná částka je bez DPH pro plátce DPH a včetně DPH pro neplátce DPH.

Pojištení se sjednává:

a) bez spoluůčasti u nových vozidel (tj. vozidel pojištených při prvním uvedení do provozu)
b) se spoluůčastí 50% v období prvních 3 měsíců od počátku pojištění u ostatních vozidel. Po
uplynutí doby 3 měsíců od počátku pojištení se spoluúčast snižuje na 0%.

Pojistné podmínky

Všeobecné pojistné podmínky
VPP pro škodové úrazové pojištění osob
Smluvní ujednání ke škodovému pojištění vozidel

Kontakty


Triglav pojišťovna, a.s. generální ředitelství
Telefon: 542 425 000 Fax: 542 217 910
Adresa: Novobranská 544/1, 602 00 Brno

společnost byla založena 3. září 1996
IČ: 250 73 958  
Telefon: +420 542 425 000
E-mail: info@triglav.cz
Internet: www.triglav.cz

Volejte 777 660 877, sjednáváme všechny druhy pojištění nahoru tisk