Povinné ručení

1-203800798.jpgPojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (tzv. "povinné ručení") je ze zákona (č.168) povinen uzavřít každý vlastník, spoluvlastník tuzemského vozidla, nebo řidič cizozemského vozidla, tedy každý, kdo chce vozidlo užívat na pozemní komunikaci. Jistě nepatří k oblíbeným pojmům, ale v případě havárie je každý rád, že existuje, ať už je viníkem či poškozeným. Pojištěného, tedy Vás, chrání před možnými finančními nároky poškozeného v případě škody způsobené provozem vozidla. Nejen u  závažných nehod přitom mohou škody, a z nich vyplývající nároky, dosahovat milionových částek.
Povinné ručení je nutné mít sjednáno dříve než s Vaším vozem vyjedete na cesty.
Nesplnění zákonné povinnosti uzavřít pojistnou smlouvu je sankcionováno pokutou do výše 40.000 Kč. 

Vyznat se v bludišti nabídek jednotlivých pojišťoven není snadné, pokud nemáte čas na běhání po všech pojišťovnách, jsme tu pro Vás my, využijte našeho poradenství.