Finanční způsobilost dopravce

1-14802233.jpgToto pojištění musí mít dopravci provozující na základě koncese či licence vnitrostátní a mezinárodní silniční dopravu autobusy, tahači a nákladními vozidly o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 t.
Předepisuje to zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.
Nutné je však i prokázání finanční způsobilosti. Finanční způsobilost se prokazuje výší obchodního majetku, objemem dostupných finančních prostředků, výší provozního kapitálu, rezervami na 12 měsíců provozu, bankovní zárukou a smlouvou o ručení mezi dopravcem a pojišťovnou.
Oprávněná osoba má právo na pojistné plnění bez nutnosti realizace konkurzů, exekucí či likvidačních řízení. Nezáleží tak na finanční situaci pojištěného. Poškozenému je náhrada vyplacena přímo z pojistky. Výhodou tohoto pojištění je sjednávání bez povinnosti předkládat protizáruky.

Nabízíme Vám sjednání finanční způsobilosti za lukrativní ceny, např. :
 

   počet vozidel       roční pojistné od   
1 2.918,-
2 4.540,-
3 6.161,-
4 7.782,-
5 8.749,-
10 16.291,-
20 29.746,-